Productlijn

Leerproducten

Met deze producten adviseren we HR-medewerkers, leidinggevenden, interne trainers en andere medewerkers over zowel individueel, team- als organisatieleren en dit in een professionele context. Hierdoor wordt u zelf “architect” van uw eigen leerproces.

Detail Snede

Levenslang leren

Iedereen leergierig – een lofzang op levenslang vol passie leren!

Leren is zuurstof, leren doen we altijd en overal, 24u op 24. In een sterk veranderende wereld is levenslang leren meer dan ooit broodnodig. Het is niet alleen cruciaal, het geeft vooral ook zin aan je leven.

Met ons team van onderwijsdesigners inspireren, adviseren en begeleiden we je met betrekking tot al je vragen rond levenslang leren.

Wens je als HR-professional een ondersteunende en uitdagende leeromgeving creëren voor je collega’s? Of wil je hen ondersteunen om architect van hun eigen leren te worden? Wil je als overheid een onderzoeksproject opzetten rond een deeldimensie van levenslang leren? Wil je in een school professionele leergemeenschappen opzetten om leraren van en met elkaar te laten leren en creëren? Wil je je gemeente omturnen tot één van de eerste Vlaamse UNESCO learning cities? Wil je als grote onderneming leermoeheid bij kenniswerkers ombuigen?

Wij kunnen je helpen met je vragen: evidence-informed, via ontwerponderzoek en creatiegericht.

Meer informatie vind je op onze pagina van levenslang leren.

Detail Snede

Design van professionele leergemeenschappen in het onderwijs

Met de op onderzoek gebaseerde GOALL-aanpak* reiken we scholen haalbare en praktijkgerichte hefbomen aan om gericht in te spelen op hun professionaliseringsbeleid. In essentie gaat het daarbij om een werkwijze waarbij de school en haar leraren op een zelfgekozen en gedragen wijze evolueert in de richting van één grote leergemeenschap ondersteund door een gedeeld onderwijskundig leiderschap.  We begeleiden samen met prof. dr. Wouter Schelfhout schoolorganisaties in het basis-, secundair hoger en volwassenenonderwijs.

* GOALL staat voor Gedeeld Onderwijskundig en trAnsformatief Leiderschap met behulp van Leergemeenschappen

Detail Snede

Didactische innovatie

We ontwikkelen op basis van uw specifieke behoeften leerinstrumenten.

Detail Snede

Leercompetentiemonitor en toolbox

Onze leercompetentiemonitor brengt de leerkenmerken van uw medewerkers in kaart. Op basis hiervan kunnen we u gepersonaliseerde feedback bezorgen en kunnen we u informeren over de meest gepaste vormen van leren, die het beste aansluiten bij de specifieke leerprofielen binnen uw organisatie.

Detail Snede

Didactische placemats

Onze didactische placemats zijn perfect geschikt voor kenniswerkers die graag zelfstandig leren. Tijdens opleidingen en trainingen stimuleren ze kenniswerkers activerend aan de slag te gaan met de leerinhouden.

We ontwikkelden de placemats vanuit inzichten van ons eigen wetenschappelijk onderzoek. Het aantrekkelijk design van de placemats verhoogt verder het leereffect.

1) Activation canvas: is een zelfsturende canvas die deelnemers activeert tijdens een groepsopleiding, en stimuleert transfer (van de opleiding) naar de werkplek.

2) Communication canvas: deze canvas daagt deelnemers van een opleiding uit om over alle communicatieaspecten van een opleiding te reflecteren.

3) Four-in-a-Row: is een spelvorm die per twee gespeeld wordt op het einde van een training. Hierdoor delen deelnemers van de opleiding kennis en inzichten die ze verworven hebben tijdens de opleiding.

4) Learning equalizer: deze placemat zorgt ervoor dat u gaat nadenken over bepaalde onderwerpen en inzichten die tijdens de opleiding aan bod komen. En daagt u bijkomend uit na te denken over de relevantie van deze thema’s.

Detail Snede

Adviesverlening rond leren in een professionele context

Wij delen onze vanuit research onderbouwde expertise over het leren van kenniswerkers in een professionele context. We ontwikkelen samen met u aangepaste instrumenten om leren in uw organisatie (in alle vormen) te ondersteunen.

Detail Snede

Architectuur van leeromgevingen

Wij begeleiden u in het installeren van een échte leercultuur in uw organisatie. We reiken u concrete tools en instrumenten aan om krachtig individueel-, team- en organisatieleren te faciliteren.

Referenties

Rakkertje

De aanpak van Domo De Refontiro sloot perfect aan bij de dynamiek en de specifieke behoeften van GBS ’t Rakkertje. De trainingssessies en workshops waren interactief en inspirerend. Ze hebben niet alleen bijgedragen tot de professionele ontwikkeling van de leerkrachten, maar ook tot een positieve invloed op de sfeer binnen de school. Ik ben er dan ook van overtuigd dat deze manier van werken binnen het onderwijs verdere successen zal opleveren.

David Minner, Directeur - GBS 't Rakkertje

logo microsoft

Helemaal aligned - een heel mooie en waardevolle sessie. Ik had echt het gevoel dat mijn intellectuele mens gevoed was: heel wat interessante ideeën die zeker nog gaan verder wandelen in mijn gedachten! Super genoten, echt top. Zaterdag vind je mij terug in de FNAC, ik moet dringend mijn literatuurlijst uitbreiden... Ook al heel positieve feedback van het team ontvangen – the seeds are planted om er verder mee aan de slag te gaan.

Elke Willaert, voormalig HR manager at Microsoft Belux

Wommelgem

Domo de refontiro heeft ons begeleid in een moeilijk veranderingstraject. Door hun aanpak werden de verschillende meningen en vragen in kaart gebracht, maar werd vooral ook getracht een mindswitch te realiseren, van een ondersteunend naar een actief schoolbestuur. Hun brede onderwijsexpertise, hun strategisch inzicht, alsook hun sterke communicatie naar alle stakeholders maakten dit een sterk traject.

Marijke Deroover, algemeen directeur - Lokaal Bestuur Wommelgem

vti spijker

Ik ben u nog een antwoord verschuldigd. We hebben de placemat "Learning equalizer" gebruikt tijdens een nascholing voor het middenkader over "Verandermanagement en weerstanden".

Ik heb hen de bedoeling uitgelegd en wil hen nu uitnodiging op een functioneringsgesprek, waar ze relevantie kunnen toelichten en hoe ze de inzichten gaan toepassen.

Het was voor hen een nieuwe manier van werken, maar tevens ook een reflectiemoment tijdens en na de nascholing.

Deze manier van werken leren is door hen goed ontvangen.

Katelijne Dijckmans, personeelsdirecteur bij VTI Spijker

Maak een afspraak

Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.