Privacy en cookieverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Domo de refontiro, procesbegeleiders, kunnen persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van domo de refontiro, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website www.domoderefontiro.be, www.onderwijs.domoderefontiro.be of https://onderwijs.domoderefontiro.nl aan domo de refontiro verstrekt.
 
Domo de refontiro kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer

 
Waarom domo de refontiro gegevens nodig heeft

Domo de refontiro gebruikt bovenstaande gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt. Concreet betekent dit het volgende.

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen. Enkel indien u zelf in uw schriftelijke communicatie uw telefoonnummer meedeelt zullen wij u mogelijk telefonisch contacteren. 
 • Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen procesbegeleiding, opleiding, workshop of keynote.
 • Voorts kunnen wij uw gegevens gebruiken om u de mogelijkheid te bieden producten en diensten te bestellen en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op onze website en om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 • Wij kunnen uw gegevens gebruiken om onze nieuwsbrief of andere informatie aan u toe te sturen, namelijk als u zich hiervoor heeft aangemeld.
 • Wij verzamelen uw gegevens via cookies op onze website om onze dienstverlening te verbeteren en onze website optimaal te laten functioneren.
 • Tot slot verzamelen we uw gegevens indien u contact met ons opneemt via ons online contactformulier. Wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact met u op te nemen en (indien door u aangegeven of noodzakelijk voor uw behandeling) contact met u te onderhouden.

 
Hoe lang domo de refontiro gegevens bewaart

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de hiervoor genoemde doeleinden te realiseren, maar minimaal voor de termijn die geldt op grond van de voor ons geldende wet- en regelgeving.

Delen met anderen

Domo de refontiro verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

Cookieverklaring

Domo de refontiro maakt op de website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. De website van domo de refontiro plaatst de volgende cookies:

 • Functionele cookies
 • Monitoring of Analytics cookies
 • Marketing of Targeting cookies

Functionele cookies

Functionele cookies worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen zoals het automatisch invullen van formulieren, de taalvoorkeur en voorkeuren voor de cookiemelding te onthouden en optimale browser ondersteuning. Deze cookies zetten wij in om de website goed te laten werken. Deze cookies mogen wij zonder uw toestemming plaatsen, omdat deze cookies geen of slechts minimale gevolgen hebben voor uw privacy.

Eventuele persoonsgegevens die met het plaatsen van functionele cookies worden verwerkt, worden niet doorgestuurd naar derde partijen.
Deze cookies vervallen na 1 jaar na het plaatsen.

Monitoring of Analytics cookies

Deze analytische cookies worden gebruikt om de werking van de website te verbeteren zodat we u nog beter van dienst kunnen zijn.

De persoonsgegevens die met het plaatsen van deze cookies worden verwerkt worden doorgestuurd naar marketingpartijen, zoals Google Analytics en Google Tag Manager.

Deze cookies vervallen na 2 jaar na het plaatsen.

Marketing of targeting cookies

Marketing of targeting cookies worden geplaatst om uw interesses te bewaren zodat zowel op als buiten de website relevante advertenties kunnen worden getoond. Graag merken wij op dat u ook zonder cookies advertenties van domo de refontiro tegen kunt komen.

De persoonsgegevens die met het plaatsen van deze cookies worden verwerkt worden doorgestuurd naar Google Ads en Facebook.

Deze cookies vervallen na 2 jaar na het plaatsen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Graag wijzen wij er u ook op dat u de gegeven toestemming voor het plaatsen van cookies te allen tijde kunt intrekken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat goed met uw gegevens wordt omgegaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@domoderefontiro.be. 

Domo de refontiro zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Autoriteit persoonsgegevens

Als u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u deze uiteraard schriftelijk aan ons voorleggen zodat we met u naar een oplossing kunnen zoeken. Dit laat onverlet dat de privacywetgeving u het recht biedt om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de gegevensbeschermingsautoriteit (België).

Vragen

Als u vragen hebt over uw privacy en/of deze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door te mailen naar info@domoderefontiro.be door telefonisch contact met ons op te nemen via +32 14 43 95 05

Beveiliging

Domo de refontiro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van domo de refontiro maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door domo de refontiro verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met domo de refontiro, info@domoderefontiro.be.

Contactgegevens

Domo de refontiro is als volgt te bereiken:
Postadres: Molenstraat 31, 2300 Turnhout, België 
Vestigingsadres: Molenstraat 31, 2300 Turnhout, België
Ondernemingsnummer: BE 0811.583.162 
Telefoon: +32 14 43 95 05
E-mailadres: info@domoderefontiro.be  

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Domo de refontiro kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig deze webpagina om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

Deze privacy- en cookieverklaring is opgesteld op 22-11-2019 en voor het laatst gewijzigd op 22 november 2019.