Wouter Schelfhout

Wouter Schelfhout

Wouter Schelfhout is verbonden als lerarenopleider en onderzoeker aan de Antwerp School of Education (Universiteit Antwerpen). Prof. Dr. Schelfhout heeft een rijke ervaring in het onderwijs en dit vanuit verschillende invalshoeken. Als leraar heeft hij de praktijkervaring van de klasvloer mee gekregen. Als onderwijsinspecteur heeft hij kunnen leren en ervaren wat werkt of minder goed werkt qua schoolbeleid in wisselwerking met de klaspraktijk.  Als onderzoeker wil hij de grenzen opzoeken en die haalbaar verleggen op basis van evidentie.  Als lerarenopleider wordt hij daarbij gedwongen om steeds opnieuw na te denken over de concrete vertaling van theorie naar de praktijk. De onderzoeksfocus van Wouter ligt dan ook op professionalisering van leraren (pre- of in service) en dit in wisselwerking met schoolbeleid en kwaliteitszorg.

Domo de refontiro en Wouter Schelfhout werken samen om scholen te begeleiden om de transformatie naar ‘leergemeenschappen’ en ‘gedeeld onderwijskundig en transformatief’ leiderschap mogelijk te maken.   Met onze bundeling van krachten wordt het mogelijk voor scholen om te kiezen voor verschillende niveaus van ontwikkeling, dit afhankelijk van de context, visie, draagkracht en keuze van de school.

Contacteer Wouter