Veerle Scheirs

Veerle Scheirs

Think like there is no box.

Veerle Scheirs wordt gedreven door menselijke groei. In haar beleving mag leren en groeien nooit stoppen. Als systeemdenker durft ze out-of-the box te denken, triggert ze innovatie en levenslang leren met een warm hart voor de mens in de organisatie. Ze verlegt grenzen, daagt uit en faciliteert verandering.

Veerle is doctor in de Criminologische Wetenschappen en heeft meer dan 11 jaar gewerkt aan de Vrije Universiteit Brussel, waar ze - na het behalen van haar doctoraat -  werd aangesteld als professor. Ze behaalde een pedagogisch bekwaamheidsbewijs en volgde een onderwijsprofessionaliseringstraject gebaseerd op de meest recente onderwijskundige inzichten. Daarnaast heeft ze een gecertificeerde opleiding tot personal coach voltooid en is ze gecertificeerd loopbaancoach.

In 2017 heeft Veerle de overstap gemaakt van de academische wereld naar het secundair onderwijs vanuit de intentie om leerlingen en onderwijsprofessionals te laten groeien. Ze is vijf jaar directeur geweest van het Scheppersinstituut in Mechelen waar ze een enorm proces van transformatie heeft kunnen faciliteren en begeleiden. Ze heeft als schoolleider op een co-creatieve wijze de transformatie naar een digitale leeromgeving vorm gegeven en een onderwijsvisie voor de toekomst ontwikkeld met een grote aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, professionalisering en het welzijn van al haar medewerkers.  Immers enkel zo kan een school/organisatie uitgroeien tot een krachtige leeromgeving en warme en motiverende werkplek.

Sinds januari 2021 deelt Veerle haar expertise en competenties als procesbegeleider en personal coach binnen domo de refontiro. Ze begeleidt scholen en andere organisaties naar (onderwijs)innovatie en -transformatie, geeft en ontwikkelt opleidingen voor directeurs en ondersteunt schoolleiders in groei en leiderschapsontwikkeling dmv personal coaching trajecten.

Daarnaast is ze als deeltijds docent ‘Educational leadership’ verbonden aan Fontys Hogeschool (Nederland) binnen de masteropleiding Educational Needs en is ze gastprofessor aan AP Hogeschool (Antwerpen).  Ze is bestuurder binnen de Vzw Scheppers-Mechelen en expert schoolbeleid en -ontwikkeling binnen het bestuur van de congregatie van Scheppers-scholen.

Contacteer Veerle