KMO-portefeuille

KMO-portefeuille gecertificieerd

Domo de refontiro is een door de Vlaamse Overheid erkend en geregistreerd dienstverlener en biedt opleiding (onder registratienummer DV.O213664)  en advies (onder registratienummer DV.A213665) aan via de KMO portefeuille.

Dit betekent dat u als ondernemer, zelfstandige, vrije beroeper of KMO kan genieten van de KMO-portefeuille subsidiemaatregel (i.e. aanzienlijke financiële korting) voor een opleidings- en/of adviestraject bij domo de refontiro.

Wat is de KMO-portefeuille?

De KMO-portefeuille is een laagdrempelig steuninstrument van de Vlaamse Overheid. Alle KMO’s en vrije beroepers in Vlaanderen kunnen in principe een beroep doen op subsidies via de KMO-portefeuille. Binnen de KMO-portefeuille bestaan er twee pijlers: opleiding en advies.

Onder het luik ‘opleiding’ wordt verstaan:

“Het onderricht, gevolgd door de werkenden in de onderneming bij een dienstverlener, dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming en gericht is op de kernprocessen van de onderneming. De opleiding draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.” (Agentschap Innoveren & Ondernemen)

Het luik ‘opleiding’ van de KMO-portefeuille spitst zich dus m.a.w. toe op opleidingen in de context van professionaliseringsactiviteiten.

Onder het luik ‘advies’ wordt verstaan:

“Het advies, verleend door de dienstverlener, dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming en dat bijdraagt tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.” (Agentschap Innoveren & Ondernemen)

Het gaat dus m.a.w. om advies en dienstverlening omtrent bv. de opmaak van een marketing plan, een strategisch plan, e.d.  Diensten die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven, niet-gespecialiseerde adviezen en diensten met betrekking tot subsidies worden niet gesubsidieerd.

Wie kan beroep doen op de KMO-portefeuille?

Alle KMO’s en vrije beroepen uit Vlaanderen kunnen in principe beroep doen op de KMO-portefeuille, op voorwaarde dat aan een aantal specifieke voorwaarden voldaan wordt. De KMO of vrije beroeper dient bijvoorbeeld actief te zijn in de privésector (participatie van de administratieve overheid is minder dan 25 procent).  Bijkomend dient het bedrijf gevestigd te zijn in het Vlaams Gewest. Daarnaast dient de KMO een ‘aanvaardbare hoofdactiviteit’ uit te oefenen.

Wil u meer informatie over deze subsidievoorwaarden en wenst u precies te weten of u in aanmerking komt voor een subsidie via de KMO-portefeuille? Bezoek dan zeker deze website.

Hoeveel subsidie kan uw onderneming ontvangen?

De KMO-portefeuille werkt volgens het principe dat iedere KMO of vrije beroeper jaarlijks over één gezamenlijk steunplafond voor opleiding en advies beschikt. De onderneming maakt bijgevolg zelf een jaarlijkse keuze hoe dit maximum steunbedrag te verdelen tussen ‘opleiding’ en ‘advies’.

 

Kleine ondernemingen

Middelgrote ondernemingen

Steunpercentage

40%

30%

Maximaal steunplafond

€ 10 000

€ 15 000

 

Alle verdere informatie over de KMO-Portefeuille vindt u op de website van KMO Portefeuille.  

Contacteer ons gerust voor verdere inlichtingen en/of de uitwerking van een concreet voorstel op maat van uw organisatie.