Pieter Sprangers

Pieter Sprangers

Pieter Sprangers heeft bijzondere aandacht voor de mens in een professionele organisatie.  Hij wordt gedreven door het leren van mensen en hun persoonlijke ontwikkeling.  Creativiteit en innovatiekracht is in ieder van ons aanwezig; maar dat latente talent doen ontwaken, ziet hij als een grote uitdaging.    

Pieter behaalde een doctoraat in design (scientific educational design research). Pieter studeerde verder 'toegepaste economische wetenschappen' aan de Universiteit van Antwerpen en behaalde een bijkomende 'master in publiek management' aan  de Universiteit Antwerpen Management School.  Daarnaast behaalde hij het diploma van de academische lerarenopleiding en bekwaamde hij zichzelf in het leren van mensen, innovatieve menselijke processen en design thinking.  Pieter heeft een jarenlange leidinggevende ervaring in verschillende professionele organisaties zowel in de overheidssector, onderwijssector als in de privésector.  

De sterktes van Pieter situeren zich vooral op het vlak van onderwijsdesign, strategische planning, identiteitsbepaling van organisaties gekoppeld aan waarden en cultuur, persoonlijke coaching met impact, creativiteit en innovatie en krachtige leerprocessen.

Tenslotte is Pieter als vrijwilliger geëngageerd als oprichter, gedelegeerd bestuurder en adventure-monitor van de vzw JAP adventure (www.japadventure.be).   JAP adventure biedt door middel van adventureprojecten een zinvolle vrijetijdsbesteding met meerwaarde aan voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. 

Bekijk Pieter zijn profiel op: Vlaamse overheid - levenslang leren of Speakers Academy of expertendatabank

Contacteer Pieter