Blog

panopticum
Hoe kunnen we het Panopticum gebruiken als een interessante metafoor voor innovatieprocessen?
YVES | 08 juli
Eind 18e eeuw ontwierp de filosoof Jeremy Bentham het Panopticum als een soort institutioneel gebouw waarin mensen op een zeer efficiënte manier konden worden geobserveerd door slechts één wachter of bewaker. Sindsdien wordt het Panopticum-principe in veel gevangenissen toegepast. Hoewel het concept oorspronkelijk filantropisch bedoeld was, werd het vaak beschouwd als een controlemechanisme van de overheid om het gedrag van de burgers te monitoren.
Read More
team school, professionele leergemeenschappen
Hoe succesvol en effectief zijn je schoolteams?
YVES | 07 mei
Alles begint en eindigt bij vertrouwen en psychologische veiligheid!

Verschillende (wetenschappelijke) onderzoeken van de voorbije jaren (o.a. door Prof. Leadership & Management Amy C. Edmondson van de Harvard Business School & onderzoek door Google) toonden aan dat de effectiviteit en het succes van een team vooral afhangt van het vertrouwen en de psychologische veiligheid die binnen dat team heerst. Met andere woorden doet het er minder toe wie er onderdeel uitmaakt van een team dan wel hoe de verschillende teamleden met elkaar samenwerken.
Read More
De hogeschool van de toekomst verbluft, verwondert, verbindt, biedt kansen, is nabij en is bovenal human!
YVES | 22 april
Pieter Sprangers schreef zijn visie neer op de toekomst van het hoger onderwijs : de hogeschool van de toekomst is geen gebouw maar een levende cultuur van competentie- en talentontwikkeling in een holistische en authentieke context
Read More
online leren
Let me DIGI-TEACH you!
YVES | 02 april
We werden allemaal in snelheid gepakt. Het Corona-virus en de noodzakelijke social distancing regels die volgden, dwongen ons allemaal om zeer snel te schakelen en ad hoc oplossingen te zoeken...
Read More
Edtech
EdTech neemt een vlucht in Verenigd Koninkrijk … en hoe staat het in Vlaanderen?
YVES | 25 maart
Recent onderzoek van RS Components bij leerkrachten in het Verenigd Koninkrijk geeft mooie inzichten over de huidige impact van edtech (education technology) op het dagelijks onderwijs.
Read More
EDUTEN
Eduten Playground – het #1 digitaal leerplatform voor rekenen en wiskunde voor leerlingen van 6 tot 15 jaar
YVES | 25 maart
Eduten in enkele woorden: sterk verhoogd leerrendement, sterk verhoogd leerplezier, verlaging werkdruk leraren, gepersonaliseerd leren, verregaande differentiatie, artificiële intelligentie. Met Eduten gaat de leraar in co-teaching modus, maar deze keer met een machine.
Read More
Constructieve vernietiging kan hard zijn! Maar het kan ook een goede drijfveer zijn voor innovatie...
YVES | 16 maart
Ons economisch systeem is dynamisch, creatief maar onvermijdelijk ook destructief.
Read More