Van verouderde computerklas tot voorbeeldschool voor digitale integratie.

Submitted by YVES on wo, 04/21/2021 - 16:15

Veerle Scheirs - schooldirecteur en procesbegeleider bij ‘domo de refontiro’ - deelt graag haar expertise …

  • Veerle Scheirs - digitale transformatie

Toen ik vier jaar geleden als directeur aan de slag ging in het Scheppersinstituut in Mechelen was er van digitale integratie nog amper sprake. Verouderde computerlokalen en een instabiele internetverbinding zorgden ervoor dat ook de digitale pioniers afgeschrikt werden om volop de digitale omslag te maken. Het contrast met de huidige situatie kan dan ook niet groter zijn. Een goed uitgebouwde infrastructuur waarbij elke leerling en elke leerkracht beschikt over een laptop.

Maar let op, een school transformeren tot een krachtige digitale leeromgeving vraagt meer dan het voorzien van de nodige hardware en software. Een digitale omslag faciliteer je niet alleen door goede toestellen, een sterk wifi-netwerk en een sterke praktisch-organisatorische voorbereiding. Twee cruciale ingrediënten van een succesvolle digi-sprong zijn onder meer een sterke (pedagogische) visie en een krachtige teamwerking.

 

Always start with why?

Ik ontmoet verschillende schoolleiders die de keuze voor laptops in de klas hebben gemaakt omdat ze hebben gemerkt dat dit heel wat praktische voordelen biedt tijdens de periode van afstandsonderwijs of omdat een concurrerende school hierdoor extra leerlingen heeft kunnen aantrekken. Een andere groep directeurs gaat op dit moment overstag door de 510 euro per leerling die minister Weyts voorziet voor de aankoop van een laptop, maar mist nog een duidelijke visie of focus.

De scholen die een succesvol digitaliseringstraject hebben doorlopen, delen allen dat ze gestart zijn vanuit een duidelijke visie. Waarom wil je als school inzetten op digitalisering? Wat zijn de achterliggende doelstellingen? Hoe past dit binnen de eigen schoolvisie of -klimaat? Hoe kan een digitaliseringstraject de fundamenten van het onderwijs van de toekomst vormgeven? Een digitaal toestel is met andere woorden geen doel op zich maar een middel om een achterliggende visie (en doel) te realiseren. Het is dan ook belangrijk om als schoolleider de tijd te nemen om de schooleigen bouwstenen van de digitale transformatie te detecteren en uit te dragen.

Binnen het Scheppersinstituut zagen we de laptop vooral als middel om de leerwinst van de leerling te verhogen onder meer door de waaier aan mogelijkheden naar differentiatie en onmiddellijke feedback toe. Het streven naar gelijkere onderwijskansen was een tweede focuspunt. Ook werd de kaart van de digitale integratie volop getrokken. Geen aparte informaticalessen meer, maar ICT-kansen in elke les. Geen ICT-leraar, maar elke leraar digitaal-leraar.

 

Teach the teachers

Daarbij is het belangrijk als schoolleider niet alleen (of samen met je ICT-coördinator) aan de slag te gaan, maar te starten vanuit een krachtige teamarchitectuur. Vanuit een behoefteanalyse in dialoog gaan met je team en de medewerkers op een co-creatieve wijze meenemen in het denkproces en ook effectief betrekken in een teamarchitechtuur. Een team dat als professionele leergemeenschap mee nadenkt en de achterliggende visie mee uitwerkt, vertaalt en uitdraagt binnen het bredere lerarenkorps. Het is immers de leraar die de drijvende kracht is van het project. Het zijn zij die de school effectief als krachtige digitale leeromgeving kunnen vormgeven, zij die de digitale integratie kunnen waarmaken, de motor van het veranderingstraject.

Binnen het Scheppersinstituut hebben we gewerkt met een ICT-kern, de architecten van de pedagogische visie. Daarnaast deden we beroep op een groep ambassadeurs, early adopters die andere collega’s wegwijs konden maken in de waaier van mogelijkheden. Via verschillende kanalen boden we ondersteuning en professionaliseringskansen: een wekelijkse nieuwsbrief met tools, ICT-cafés, co-teaching en one-on-one navormingen. Het uitgangspunt was door gedifferentieerd te werken iedereen mee op de digitale trein te krijgen, ook het ondersteunend personeel.

 

It’s a process. Change takes time.

Een succesvol digitale omslag gaat met andere woorden niet over één nacht ijs, maar vraagt de nodige tijd en voorbereidingen. Er zijn organisaties die scholen ondersteunen bij het voorzien van de noodzakelijke hard- en software en de praktisch-organisatorische voorbereidingen. Deze bieden echter geen ondersteuning bij voor het faciliteren of ondersteunen van het veranderingsproces zelf. Scholen staan echter onder grote druk, zeker in de huidige context waar je als directeur op verschillende fronten dient te schakelen en quasi morgen moet klaar zijn voor de digitale sprong. Durf je als schoolleider dan ook te laten ondersteunen in dit proces, je kan daarvoor prima terecht bij het experten-team van ‘domo de refontiro’.

 

Let’s jump!

Wil jij als schoolleider moeiteloos de digi-sprong maken? Binnen domo de refoniro hebben we een opleidingstraject uitgewerkt waarbij we jou als schoolleider inspireren en begeleiden bij het co-creëren van digitale transformatie. We gaan participatief en co-creatief aan de slag zodat jij na het traject klaar bent om met je team de digi-sprong te maken en je school te transformeren tot een krachtige digitale leeromgeving. Inschrijven voor dit traject kan vanaf 3 mei via onze website.  

Heb je interesse of wil je hierover in dialoog gaan, contacteer ons dan of laat via volgende link uw gegevens achter en wij nemen contact op met u wanneer u zich kan inschrijven. 

Veerle en de expert-collega’s van Veerle binnen het domo-de-refontiro helpen jullie ook graag met het opzetten van een co-creatief digitale-transformatie-traject in jullie school.

 

Lees ook het uitgebreide interview met Veerle in Klasse hier

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.