Van non-team naar dreamteam

Submitted by YVES on ma, 09/21/2020 - 11:39

Hoe werk je succesvol samen in teams en wat zijn de basisvoorwaarden die vervuld moeten zijn om lerende teams met een hoge mate van zelfsturing te laten floreren in je organisatie? Oftewel: wat houdt een team tegen om een “dreamteam” te zijn?

  • dreamteam

Uit onze jarenlange begeleiding van teams, merken we als meest voorkomende problemen binnen teams:

  • het team mist focus en hun bestaansreden(en) werd(en) niet duidelijk besproken en vastgelegd (de waarom-vraag)
  • de communicatie binnen het team loopt mank; er is geen sprake van een open, waarderende communicatiecultuur
  • teamleden geven elkaar geen feedback/feedforward of durven deze niet te geven, waardoor er niet van elkaar kan geleerd worden
  • teamleden staan argwanend tegenover elkaar, waardoor er een gemis aan vertrouwen en psychologische veiligheid heerst
  • het team toont te weinig initiatief en behaalt bijgevolg te weinig resultaten
  • bepaalde teamleden nemen hun verantwoordelijkheid niet op
  • er heerst algemene onrust binnen het team.

Van Der Schoor J & Rijnbergen T (2016) stellen in hun boek “Tools voor Teams” dat je een groot aantal aspecten van en dynamieken die spelen binnen de teamontwikkeling en de werking van een team kan indelen in vier grote, quasi alles omvattende dimensies:

Dimensie 1: Bestaansreden – oftewel de vraag of het team wel een duidelijke visie en duidelijke doelen heeft vooropgesteld (zie ook de waarom-vraag van Simon Synek) en of de effectieve uitwerking ervan af en toe eens wordt afgetoetst.

Dimensie 2: Inrichting – oftewel de vraag naar de verdeling van de rollen binnen het team, de opgemaakte werkafspraken, de functionaliteit van het overleg, e.a. faciliterende modaliteiten voor de efficiënte werking van het team.

Dimensie 3: Dynamiek – oftewel de vraag naar onderlinge dynamiek en communicatie tussen de teamleden, de efficiëntie in besluitvorming, het lerende aspect binnen het team, de coachende rol van de hiërarchische leidinggevenden, het vertrouwen en de psychologische veiligheid binnen het team.

Dimensie 4: Omgeving – oftewel de vraag naar de mate en intensiteit van de samenwerking van het team met de andere bestaande teams binnen en eventueel ook buiten de organisatie en de invloed van het team binnen de organisatie.  Bereikt het team de juiste resultaten voor de juiste doelgroep?

Door een antwoord te formuleren op deze vragen, krijg je als teamleider en/of teamlid onmiddellijk een snel overzicht van hoe jouw team ervoor staat en waar/in welke dimensie(s) de oorzaken van de fricties zich situeren.

Zo kan je gericht op zoek gaan naar de juiste tools en methodieken om deze fricties en belemmeringen aan te pakken en om te buigen tot opportuniteiten en groeimogelijkheden, zodat jouw team een heus dreamteam wordt. 

Domo de refontiro ontwikkelde eigen tools en methodieken om teams te coachen in deze conversie en groeimodus.  Onze tools en methodieken zijn wetenschappelijk onderbouwd en komen voort uit onze jarenlange begeleidingservaring.  Geen geitenwollensokken approach dus, wel een hands-on, onmiddellijk toepasbaar instrumentarium.  Contacteer ons, wij staan klaar om jouw team vleugels te geven!

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht