Sterk scholen besturen, wat betekent dat nu?

Ingediend door YVES op

Vanuit onze meer dan 15 jaar begeleidingspraktijk van scholen met betrekking tot complexe transformaties hebben we een unieke inkijk gekregen in de rol van schoolbesturen en de - al dan niet - harmonieuze samenwerking met beleidsteams en schoolleiders.

  • schoolbestuur

Vanuit onze ervaring: ‘schoolbesturen die de leerwinst van leerlingen centraal stellen, alles in het werk stellen om het onderwijsconcept van de school mogelijk te maken en die bewust inzetten op ondersteuning van schoolleiders maken het verschil!’

Een schoolbestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van één of meerdere scholen. Dit doet ze met de hulp van de directie, leerkrachten, ondersteunend personeel, paramedisch personeel, ... Het schoolbestuur is dus de werkgever van het onderwijspersoneel.

Voor een schoolbestuur staat strategisch beleid op de eerste plaats. Ze geven de visie en missie mee vorm en bewaken de onderwijskwaliteit. Een hele verantwoordelijkheid. Maar scholen actief besturen betekent ook een responsief vermogen vormgeven: gepast reageren op vragen, eisen, verwachtingen die aan een school gesteld worden vanuit de samenleving. Actief besturen is dan ook een plicht: van ‘verantwoording vragen (wat niet hetzelfde is als controleren) over de al dan niet behaalde resultaten’, over ‘zich te informeren over de prestaties van hun scholen en stimulerende maatregelen te nemen die de kwaliteit verbeteren’ tot het ‘actief in dialoog gaan of opvolgen of uitdagingen opgenomen worden en beleid ontwikkeld wordt (bv. taalbeleid, digitale transformatie, diversiteitsbeleid, professionalisering medewerkers, …)’.

Krachtige schoolbesturen werken bovendien participatief en betrekken volop interne en externe belanghebbenden bij hun beleid.

Het Rekenhof ging in 2019 na of de beleidsvoering van de schoolbesturen de kwaliteit van het onderwijs beïnvloedt. Uit de analyses bleek dat een goede samenwerking tussen de directeur en het bestuur samenhangt met een betere opvolging van de leerlingen en een hogere kwaliteit in het zorg-en GOK-beleid, het participatiebeleid en het beleid rond Brede School (bijvoorbeeld samenwerking met externe partners voor cultuur en sport).

We vernemen vaak vanuit onze eigen contacten met schoolleiders dat ze actief ondersteund willen worden door bestuurders en/of dat ze met bestuurders in dialoog willen gaan om die ondersteuning bespreekbaar te maken en dat ze dus niet aan hun lot overgelaten willen worden. Heel wat meerwaarde-zoekende schoolleiders hebben – mede na dialoog met één of meerdere schoolbestuurders -  ondertussen de weg gevonden naar personal coaching om ondersteund te worden in hun behoorlijke belastende job.


Op woensdagavond 12 oktober 2022 organiseren wij een netwerkevent voor schoolbestuurders. 

Tijdens dit onderwijsevent wordt u geïnspireerd rond vormen van actief besturen en gaan we er samen met u over in dialoog.

U kiest hierbij voor een boeiende mix van thema’s die u nieuwe inzichten bijbrengen over wat nu juist een school actief besturen inhoudt, hoe u best werkt aan relatie-opbouw tussen bestuurders en schoolleiders en welke actuele uitdagingen responsief vermogen van een schoolbestuur vereisen.

Schoolbestuurders en schoolleiders gaan bovendien met mekaar in dialoog over wederzijdse verwachtingen.

U kan actief netwerken met collega-bestuurders en schoolleiders van andere schoolbesturen.

Geef gerust de informatie door aan uw schoolbestuur. 

Meer informatie: https://domoderefontiro.be/onderwijs/schoolbesturen


Wist je echter dat wij ook schoolbestuurders en/of schoolbesturen kunnen coachen in het versterken van het beleidsvoerend vermogen en/of onderwijskundig beleid?

Ga gerust als schoolbestuurder of schoolleider met ons in dialoog over hoe je krachtig en harmonieus besturen in de praktijk kan brengen, contacteer ons.

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.