Schoolbedenkers: jongeren nemen verantwoordelijkheid en versterken mee ons onderwijs

Ingediend door YVES op

Laat het volgende schooljaar het jaar zijn van de waarachtige leerlingenparticiaptie en laten we onze leerlingen ernstig nemen. Zet je leerlingen aan tot kritische reflectie en engagement.

We hebben daar de perfecte aanpak voor – onze nieuwe Schoolbedenkers-tool - en je krijgt hem gratis.

  • schoolbedenkers

We merken bij een aantal jongeren steeds meer een afhoudende en vinger-wijzende houding. Het gaat dan om jongeren die verbeterpunten en frustraties ‘toeteren op sociale media’, maar weinig individuele verantwoordelijkheid opnemen en actie ondernemen.

Wil jij jouw leerlingen wat stouter maken? Wil jij leerlingen aanzetten om mee school te maken? Wil jij individuele verantwoordelijkheid bij leerlingen stimuleren zodat ze ook vlotter maatschappelijk engagement opnemen?

In een onderwijscontext kan je dit mee stimuleren door in te zetten op een échte leerlingenparticipatie.

Leerlingenparticipatie heeft dus zowel voordelen voor de school, als voor de leerlingen zelf.

Luisteren naar de stem van leerlingen bijvoorbeeld om ook met een andere - erg relevante - bril naar de onderwijspraktijk in je school te kunnen kijken.

Je kan leerlingen ook co-creatief betrekken bij strategievorming/toekomstplanning en zo ook beter inspelen op de huidige leefwereld – en de daaraan gekoppelde uitdagingen -  van jongeren.

Met andere woorden: door een waarachtige leerlingenparticipatie blijf je relevant en sensitief voor veranderingen in een steeds complexer wordende samenleving.

MAAR…

We willen verder kijken dan het belang van leerlingenparticipatie. We willen opnieuw positief activisme aanwakkeren bij jongeren. We willen jongeren de vaardigheden en mogelijkheden aanreiken om op een constructieve manier actie te laten ondernemen. Actie in de school ondernemen als leerlaboratorium voor het echte leven. 

Vaardigheden die “o zo nodig” zijn voor een samenleving die steeds meer vertrekt vanuit het individu: “Wat brengt het op voor mij? Hoe word ik er beter van?”.

Met onze nieuwe tool ‘SCHOOLBEDENKERS’ wakkeren we de motivatie bij jongeren aan om actie te ondernemen in de éigen school én de lokale gemeenschap.

Hoe kan onderwijs sterker, motiveren om levenslang te blijven leren en hoe kunnen we het lerarenberoep weer aantrekkelijker maken?

Een urgente oproep aan schoolleiders! Creëer ruimte voor activisme in jouw school, juich het aan en communiceer duidelijk over de wijze waarop jongeren impact kunnen hebben op de onderwijspraktijk en het schoolklimaat.

Om dit mee te ondersteunen hebben we met ons "domo de refontiro" designteam de “Schoolbedenkers activisme tool” vormgegeven. Voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs dé ideale tool om actie te ondernemen.

Leerlingen kunnen aan de hand van deze poster reflecteren over huidige onderwijspraktijken, het schoolklimaat en droombeelden in kaart brengen. Ze bedenken concrete stappen die ze VANDAAG kunnen zetten. Ze gaan in actiemodus om positieve impact te hebben op alle stakeholders in de school en niet in het minst op leerlingen die ‘na’ hen komen.

Download de tool en instructiefiche hier.

Leer jongeren aan om niet alleen hun schoolcarrière passief te ondergaan, maar ook mee oplossingen in kaart brengen, waarde te creëren voor anderen en in actie te treden! De vaardigheden (positief activisme) en vooral ook de ingesteldheid (iets kunnen betekenen voor een ander) die ze hierdoor mee ontwikkelen, zijn meer dan ooit relevant in een samenleving die om hulp schreeuwt en die oververhit geraakt door de eenzijdige focus van ondermeer technologische innovatie.

Zet jij als schoolleider of leraar mee je schouders onder positief activisme bij jongeren?


Stuur voor 30 april de realisaties van jouw school (uitleg + foto’s) door naar yves@domoderefontiro.be. Wij kiezen de voor ons meest opmerkelijke realisaties eruit en maken een wall-of-fame op. De twee meest opmerkelijke voorbeelden portretteren we in een gepersonaliseerd artikel over de betrokken scholen.


Wil je met je schoolteam meer aandacht geven aan de stem van de leerling? Wil je waarachtige inspraak creëren? Spreken vernieuwende onderwijsconcepten je aan en wil je een schooleigen onderwijsconcept installeren dat co-creatief tot stand is gekomen?

We gaan graag vrijblijvend met je in dialoog over al je onderwijsvragen en -ambities.

Contacteer ons.

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.