Professionele leergemeenschappen in het onderwijs: ook medewerkers leren in een school

Submitted by christel on do, 08/29/2019 - 09:19

Engageer je en leer!

Een toekomstgerichte school is een lerende organisatie. Uiteraard leren leerlingen er de meest uiteenlopende dingen. Maar ook medewerkers leren in een school. Een belangrijke verantwoordelijkheid van medewerkers als professionals – of ze nu schoolleider zijn, leerkracht of administratief medewerker – is immers om zich blijvend te ontwikkelen om de toekomstige uitdagingen binnen de job te kunnen omarmen.  Maar wie neemt welke verantwoordelijkheid op met betrekking tot het leren van medewerkers in de school? Is dat de taak van de schoolleider of van de medewerker zelf?  In het kader van de ontwikkeling van professionele leergemeenschappen ga je hierover in je school best de dialoog aan en zou onderstaande tabel een vertrekpunt voor die dialoog kunnen zijn. 

 

PROFESSIONELE SCHOOLLEIDING

PROFESSIONELE MEDEWERKER

(leerkracht, administratief medewerker …)

PROFESSIONELE SCHOOLLEIDING én MEDEWERKER

Via een participatief proces krijgen we de schoolvisie helder en communiceren we ze duidelijk

We hebben een onderzoekende en reflectieve houding

We hebben actieve kennis van het toekomstproject van de school (strategisch plan)

We zetten een participatief proces van strategische planning op om tot een duidelijk toekomstproject voor de school te komen

We hebben zowel oog voor het belang van de school als organisatie, het belang van teams binnen de school als de persoonlijke belangen

We zorgen voor een stimulerend en uitdagend leerklimaat in de school

We bieden een professionele en rijke leeromgeving aan

We dragen mee bij tot het uittekenen én realiseren van het toekomstproject van de school (strategisch plan)

We ondersteunen leerlingen in hun leren en hun ontwikkeling door een aangepast onderwijskundig (didactisch) handelen

We bouwen actief aan een leercultuur die veiligheid, openheid en vertrouwen als uitgangsprincipes heeft

We leren niet enkel individueel maar dragen ook bij tot vormen van teamleren (bv. inspireren, delen, creëren)

We werken samen in leergemeenschappen om ons onderwijs te verbeteren

We bouwen een ondersteunende leerinfrastructuur uit (ruimtelijk, financieel, mogelijkheden tot samenwerking, tijdsorganisatie)

We nemen zelf verantwoordelijkheid op voor onze persoonlijke ontwikkeling

We werken aan persoonlijke ontwikkeling door professionele dialogen met mekaar te voeren die gaan over onze kerntaak: onderwijs- en schoolontwikkeling

We filteren belangrijke onderwijsverwachtingen die vanuit de externe omgeving komen (poortwachterschap) en we communiceren deze verwachtingen helder en gedoseerd

We nemen in professionele leergemeenschappen actief een rol op (bv. teamcoach, notulist, curator van leerbronnen, facilitator …)

We leggen verantwoording af voor de leerinspanningen die we individueel en in leergemeenschappen doen

We ondersteunen onze medewerkers actief in hun persoonlijke ontwikkeling door professionele dialogen te houden, leermogelijkheden te faciliteren en in dialoog te gaan over loopbaanontwikkeling

We tonen openheid en zijn respectvol in de omgang met onze collega’s zodat een veilig leerklimaat een realiteit is

We maken tijdens professionele dialogen die de vorm aannemen van een functioneringsgesprek actieve afspraken over onze persoonlijke ontwikkeling

We professionaliseren teamcoaches van professionele leergemeenschappen en ondersteunen intervisie-activiteiten

We zijn genereus naar onze collega’s toe: wanneer we aan een collega een eigen onderwijskundige creatie cadeau geven, zet dat aan tot het omgekeerde

We zijn onderzoekend en gebruiken ook data-analyse om ons onderwijs te verbeteren

We voorzien mogelijkheden tot eigenaarschap en keuzemogelijkheden in de organisatie van de leergemeenschappen

We zijn gemotiveerd om onze competenties en talenten in te zetten

We zorgen ervoor dat we relevant blijven in onze job door leeractiviteiten te ontwikkelen

We ontwikkelen participatief een professionaliseringsplan voor de school met daarin een individuele, team- en schoolorganisatie-dimensie

 

 

 

Meer lezen? Deze tekst is een voorproefje uit het boek ‘Team school, leergemeenschappen creëren in onderwijs’ dat in het najaar verschijnt bij Lannoo Campus. Collega Pieter Sprangers schreef het samen met Wouter Schelfhout, Gert Vanthournout, Lieke Lochten en An Buckinx.

https://www.lannoo.be/nl/team-school          https://www.lannoo.be/sites/default/files/product_covers/9789401464550.jpg

Is je school op zoek naar begeleiding rond dit thema? Contacteer ons hier met je vraag.

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.