Hoe staat het vandaag met de Europese Tech Scene?

Submitted by christel on di, 01/21/2020 - 17:00

Voor het vijfde jaar op rij publiceerde Atomico i.s.m. Slush & Orrick ‘The State of European Tech’. Dit onderzoeksdocument geeft een scherp inzicht in de Europese ‘technology scene’.

  • Edtech

Waarom slaagt Europa er maar niet in om een ‘tech continent’ te worden en worden we voortdurend gepasseerd door de Verenigde Staten en China?, hoor je wel eens. Wel, het is hoog tijd om te stoppen met deze vraag te stellen. We hebben ondertussen onweerlegbaar bewijs dat het Europese tech ecosysteem grote bedrijven kan ondersteunen. We zien een groeiende bundel van grote investeringsrondes en een toename van bedrijven die enkele van 's werelds grootste uitdagingen krachtig aanpakken.  Bovendien is er een stevige talentpool van ontwikkelaars die groter is dan in de VS. Toch blijven er uitdagingen bestaan, zoals een gebrek aan diversiteit en het achterop lopen van beleidsmakers. Het geloof in ‘European Tech’ is er. Het is nu aan Europa om ons eigen lot te bepalen als het op de digitale toekomst aankomt.

Enkele cijfers 

- we zijn op weg om $ 110 miljard geïnvesteerd kapitaal in Europa sinds 2015 te overtreffen;

- België telde in 2019 120.900 professionele ontwikkelaars, Nederland 320.900;

- de nummer 1 technology hub van Europa is Londen gevolgd door Parijs, Berlijn, Stockholm en Amsterdam (op basis van geïnvesteerd kapitaal én nieuw opgerichte ondernemingen);

- in 2019 waren er 99 Europese tech ondernemingen die een waarde hebben van meer dan $ 1 miljard (de zogenaamde unicorns).  Eén ervan bevindt zich in België : het data-intelligentiebedrijf Collibra.  De meeste van deze bedrijven bevinden zich in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Zweden.  Het grootste bedrijf is het Zweedse Spotify;

- $ 92 van elke $ 100 geïnvesteerd in Europa ging naar de oprichting van teams die volledig uit mannen bestaan;

- er zijn meer dan 500 Europese technologiebedrijven die sinds 2005 zijn opgericht en die ten minste één van de doelstellingen van de VN op het gebied van duurzame ontwikkeling als kernonderdeel van hun missie aanpakken (met zwaartegewichten bij SDG13-climate action, SDG7- affordable en clean energy en SDG3-health and well-being);

Graag meer steun

Meer dan 1200 ondernemers (oprichters) werden geïnterviewd en dat leverde heel wat interessante inzichten op. Het mentale welbevinden van deze oprichters is een zorgenkind. Maar liefst 57% van de oprichters die extern kapitaal hebben aangetrokken, zei dat ze het op prijs zouden stellen om steun te krijgen van het bestuur of van investeerders om de druk van het oprichten van een bedrijf te helpen beheersen.  

Mensen met een lagere sociaaleconomische achtergrond worden minder snel ondernemer: 81% van de ondervraagde oprichters vertelde dat ze comfortabel leefden voordat ze hun bedrijf oprichtten, tegen een Europese norm van 39%.  75% van de oprichters heeft minimaal een bachelor- of masteropleiding beëindigd en dit in vergelijking met slechts 35% van de bevolking van de EU-28 in de leeftijd van 25-54 jaar die hoger onderwijs heeft genoten, volgens Eurostat.

Duurzaam ondernemen

De vaststelling van Margrethe Vestager (Europees commissaris en vice-president) dat de Europese technologie zich onderscheidt van de rest van de wereld door haar MVO-karakter (maatschappelijk verantwoord ondernemen) wordt in dit onderzoeksrapport met data onderbouwd.  Investeerders hebben ‘purpose-driven’ Europese technologiebedrijven ondersteund met meer dan $ 4 miljard aan kapitaalinvesteringen in 2019, een stijging van meer dan zesmaal in de afgelopen vijf jaar. Om de investeringen in ‘purpose-driven’ bedrijven te meten, heeft Dealroom.co een kader gecreëerd om Europese technologiebedrijven met risicokapitaal te beoordelen op basis van hun afstemming op de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. De onderzoekers hebben meer dan 500 Europese technologiebedrijven gevonden die sinds 2005 zijn opgericht en die ten minste één van deze zeven SDG's als kernonderdeel van hun missie aanpakken.

Europees beleid loopt achter 

Om het potentieel van de Europese technologie te benutten, is een geavanceerd en duidelijk beleid van essentieel belang. Te veel oprichters tasten nog in het duister over de Europese beleidsvisie voor technologie: 40% van de ondervraagde oprichters en startende werknemers zegt zich niet op de hoogte te voelen van de digitale prioriteiten van de Europese Commissie. Uit het onderzoek blijkt dat de oprichters van de technologiesector aandringen op een vereenvoudigde arbeidsreglementering, terwijl uit de gegevens van de politiek blijkt dat de aandacht van de beleidsmakers elders ligt: zij zijn minder gericht op de digitale eengemaakte interne markt dan twee jaar geleden en meer op de invoering van een digitale belasting en op de activiteiten van grote Amerikaanse technologiebedrijven. Europese succesverhalen zoals fintech en digitale gezondheid worden ook zelden door beleidsmakers besproken. 


Verschillen per sector

Als we inzoomen op de technologie-investeringen ‘per industrie’ dan stellen we vast dat in 2019 de grootste investeringen gedaan werken in fintech en ondernemingssoftware, gevolgd door gezondheid en energie.  Education technologie – waar we met ‘domo de refontiro’ een grondige expertise in opgebouwd hebben en met Eduten Playground ook in Vlaanderen AI in de scholen brengen vandaag – blijft voorlopig nog een klein – maar groeiend -  broertje in de technologiewereld.

Europa blijkt vanuit het onderzoek voor oprichters een erg aantrekkelijke thuisbasis te zijn : de kwaliteit van ons onderwijssysteem, onze culturele diversiteit, het mooie palet aan ‘technology hubs’ (aantrekkelijke steden), onze focus op ethisch bewustzijn en de kwalitatieve talentpool blijken onze grote troeven te zijn.

Menselijke uitdagingen

Er is echter nog heel wat werk aan de winkel in het technologielandschap.  De Belgische professor Pattie Maes (MIT) verklaarde recent nog op een Randstad-evenement dat ‘mens en machine intuïtiever zullen leren samenwerken’ maar dat we op dit moment nog wat onbeholpen met technologie omgaan en technologie niet altijd de mens vooruit helpt.   “Je hebt meestal een scherm en een toetsenbord en je moet voortdurend op dat scherm kijken om iets gedaan te krijgen. Dat is totaal inefficiënt, je hebt geen aandacht voor je omgeving, voor andere mensen of de context waarin je werkt. De komst van de smartphone heeft dat probleem zelfs nog scherper gesteld. Momenteel heeft ongeveer een derde van de wereldbevolking een smartphone”, aldus Maes. “En uit ongeveer alle onderzoek blijkt dat die smartphone een negatieve impact heeft op de performantie van mensen, op hun geheugen en op hun creativiteit. De verklaring daarvoor is simpel: wie een smartphone heeft, zal ervan uit gaan dat die het werk voor hem doet.”

Dromen van meer

In onze utopie ondersteunt technologie ons in de toekomst steeds meer in onze menselijke zwaktes. En zetten we technologie in om onze menselijkheid te vergroten.  Maar staan we wel voldoende stil bij wat technologie écht voor ons betekent?  We discussiëren weinig over wat we wenselijk en aanvaardbaar vinden.  

Binnen ons expertisedomein van ‘onderwijs’ - en daaraan gekoppeld EdTech - zien we de leerkracht meer dan ooit aan het roer staan als didactisch expert maar daarbij ondersteund door technologie om diepere inzichten aan te leveren.  De leerkracht krijgt daardoor meer ruimte om onderbouwd te investeren in de relationele component van het leren en dat doet ertoe!

Wij kunnen u oordeelkundig ondersteunen met betrekking tot digitale transformatie voor uw organisatie en met betrekking tot de niche van education technology.  Contacteer ons hier voor meer info! 

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht