Het functioneringsgesprek is uit! Welkom professionele dialoog!

Submitted by christel on wo, 02/27/2019 - 15:05

Tijdens onze procesbegeleidingen komen we bijna dagelijks in contact met het thema ‘functioneringsgesprekken’.

• In onderwijsorganisaties staan directieleden voor de soms onmogelijke opdracht om tientallen functioneringsgesprekken te voeren per jaar.
• Lokale besturen worstelen met de nogal formalistische benadering van de functioneringsgesprekken maar vernieuwde regelgeving van de Vlaamse overheid opent wel vele perspectieven om op een nieuwe en meer mensgerichte manier om te gaan met de zogenaamde functioneringscyclus.

 • professionele dialoog

Heel wat fricties worden toegeschreven aan de functioneringsgesprekken: het verplichte en formalistische karakter, het moeizame karakter van de gespreksvoering, de vraagtekens die geplaatst worden bij de effectieve impact ervan…

Functioneert het functioneringsgesprek dus belabberd? 95 procent van de ondervraagden zegt ontevreden te zijn over de gesprekken binnen hun organisatie, bleek enkele jaren geleden uit een mondiale enquête van onderzoeksgroep Corporate Executive Board onder dertienduizend werknemers. Heel wat bedrijven zoals Microsoft, IBM en Netflix hebben er ondertussen inmiddels afscheid van genomen.  

Tijd dus voor de ‘professionele dialoog’: een dialoog die op regelmatige basis plaatsvindt tussen één of meerdere professionals:

 • De dialoog kan zowel een informeel als een formeel karakter hebben;
 • Het uitgangspunt van de dialoog is dat beide medewerkers professionals zijn en zich daar ook zo naar gedragen;
 • De dialoog kan zowel tussen een medewerker en een leidinggevende gevoerd worden als tussen medewerkers onderling;
 • De dialoog is niet langer uitsluitend gekoppeld aan hiërarchisch leiderschap maar ook teamleiders of collega’s voeren de dialoog;
 • De dialoog heeft niet langer tot doel om tot een lijst van verbeterpunten te komen maar heeft vooral het ontwikkelingsperspectief van beide professionals als uitgangspunt;
 • De focus ligt dus zowel op resultaten als op ontwikkeling;
 • De dialoog wordt geprofessionaliseerd door een batterij van ‘mentale modellen’ die veel verder gaan dan de traditionele feedback;
 • De dialoog heeft zowel een ik als een wij-focus;
 • De dialoog heeft eerder een waarderende dan beoordelende focus maar met de nodige duidelijkheid bij disfunctioneren; 
 • De dialogen vinden regelmatig plaats wanneer er een behoeft toe is: werkomstandigheden zijn immers vandaag de dag fluide en vragen een bepaalde wendbaarheid wat in schril contrast staat met het stellen van doelen die strak en onbeweeglijk zijn;
 • Tijdens de dialogen kijken de professionals vooral vooruit: hoe kunnen we ons persoonlijk ontwikkelen, hoe kan ons team zich ontwikkelen, hoe kunnen we betere omstandigheden creëren om resultaten te boeken;
 • De diepere betekenis van de job (wat doet het er allemaal toe?) is een regelmatig weerkerend gespreksonderwerp tijdens een professionele dialoog;

Best wel aantrekkelijk, niet? Weg met het functioneringsgesprek dus en welkom aan de professionele dialoog.  Een dialoog tussen professionals waarbij persoonlijke en teamontwikkeling centraal staat en waarbij professionals een wenselijke toekomst verkennen, reflecteren over de diepere betekenis van hun job en als evenwaardige partners verschillende opties te verkennen.

 

Wil je kennis maken met deze volledig vernieuwde aanpak van de ‘professionele dialoog’?  Wil je werk maken van een vernieuwde functioneringscyclus? Wil je je medewerkers ondersteunen om deze dialogen op een motiverende manier met mekaar te voeren? Dan gaan we graag met jou aan de slag om een vernieuwd concept van professionele dialoog binnen jouw organisatie uit te tekenen en om via activerende workshops je medewerkers mee te nemen in deze transitie. Contacteer ons!