Submitted by dylan on ma, 05/28/2018 - 10:03

Flexibiliteit en wendbaarheid zijn dé uitdagingen voor elke organisatie en haar medewerkers.  Deze twee condities kunnen onder andere vormgegeven worden door actief op zoek te gaan naar de rollen die elk van de medewerkers vervult binnen de organisatie en deze zichtbaarder te maken, duidelijker te definiëren en ze in co-creatie met elkaar in te zetten.

Een rol is een samenhangend pakket aan taken die door een of meer personen vervuld kan worden, en een duidelijke bijdrage heeft tot het resultaat van een (deel van) de organisatie. Een rol is een redelijk afgebakend stuk van een proces/taak in het werk dat een team doet. (C. Kars, Hans Evers, 2006) 

Een functie daarentegen zegt weinig over al die rollen die je kunt vervullen. Een functieomschrijving geeft een smallere en diffusere beschrijving van wat je doet. De taken binnen een functie kunnen bovendien heel verschillend zijn.

Het verschil tussen de rollen die je vervult binnen een organisatie en je functie zit dus in het feit dat een rol een verzameling van taken is die op samenhangende activiteiten gericht zijn.

Uit onderzoek is gebleken dat de meeste medewerkers verschillende rollen uitoefenen binnen een organisatie. De mogelijke rollen die kunnen vervuld worden zijn de volgende:

 • Bedenker, vernieuwer, implementeerder
 • Planner, trekker, beslisser
 • Verslagmaker, kanalisator
 • Cijferaar, beheerder, beslisser, aanstuurder, controleur, sponsor
 • Speurder/onderzoeker, netwerker, criticus, beleidsdenker
 • Netwerker, P.R. , vernieuwer, sfeermaker
 • Planner, ontwikkelaar, ideeënbrenger, vernieuwer
 • kwaliteitsbewaker, criticus
 • Vernieuwer, ideeënaanbrenger, analist trekker, plannen, implementeerder beleidsplan, regelaar, cijferaar
 • Planner, netwerker, speurder
 • Structuurschepper, organisatiebeheerder, verbeteraar, verslagmaker
 • Planner, netwerker, speurder
 • Themaspecialist, vernieuwer, ontwikkelaar, ideeën aanbrenger, kwaliteitsbewaker, verbeteraar, methodoloog, vormgever, sponsor, middelenbeheerder, vormingsbegeleider, coach, teambouwer, sfeermaker, trekker, themaspecialist, trainer, regelaar, verslagmaker, analist
 • Beleidsdenker, vernieuwer, netwerker, vormingsbegeleider, sponsor
 • Coach, teambouwer, sfeerschepper Regelaar, netwerker, Ontwikkelaar, Aanstuurder, Uitvoerder, Verbeteraar, Trekker, Regelaar, Trainer, Beslisser, Kwaliteitsbewaker, Onderzoeker, Middelenbeheerder, Controleur, Coach, Teambouwer, Sfeermaker, Analist, Planner, Sponsor, Vernieuwer, bedenker, …(C. Kars, Hans Evers, 2006) 

Hoe meer rollen een medewerker opneemt, hoe aantrekkelijker deze medewerker wordt voor de organisatie. Er wordt immers steeds meer gekeken naar welke bijdrage de medewerker levert aan een project, de organisatie, de afdeling. Een functie zegt daar niet veel over, competenties ook niet, maar wél de rol! Er is dus duidelijke een focusshift aan de gang van het waarderen van opleidingsniveau en functieomschrijvingen, naar het waarderen van de bijdragen die medewerkers leveren aan de resultaten van het team en de ganse organisatie.

Vanwaar komt dit stijgend belang van rollen dan?  Verschillende tendensen binnen een professionele context zijn hier zeker niet vreemd aan.  Neen bijvoorbeeld de invoering van het plaats- en tijdonafhankelijk werken, het stijgende belang van zelfredzaamheid en “self-service”, het projectmatig werken dat steeds een prominentere rol krijgt binnen organisaties alsook het werken in teams met een grote mate van zelfsturing. Een vast contract is geen uitgangspunt meer. We worden steeds meer een ‘zelfstandige’ binnen een organisatie. Flexibiliteit is een vereiste om zo om te kunnen gaan met voortdurende verandering.

Een mooi voorbeeld van een bedrijf waar zeer sterk wordt ingezet op de innovatie rol van medewerkers is het Amerikaanse Zappos. Bij Zappos wordt door het management de gemiddelde gespreksduur van de callcenter-medewerkers gemeten. Uitzonderlijk is in dit geval dat niet de medewerkers met de kortste gespreksduur worden beloond, maar diegenen die de langste gesprekken voeren. Volgens Zappos kost het namelijk tijd om een creatief idee uit te werken tot een waardevolle innovatie en zijn creativiteit en productiviteit vaak elkaars tegengestelden (Burkus, 2015).

Bij Domo de Refontiro geloven wij als geen ander in de kracht van uw werknemers. In onze processen worden altijd medewerkers en andere stakeholders betrokken om het maximale resultaat te garanderen. Wij gaan met medewerkers op zoek naar hun 'groeigoesting' en zorgen er samen met hen en de ganse organisatie voor dat we een duidelijk zicht krijgen op welke rollen er reeds aanwezig zijn binnen een organisatie en welke er relevant en noodzakelijk zijn naar de toekomst toe.

Welke rollen vervullen uw medewerkers? Worden wel alle noodzakelijke rollen binnen uw organisatie door uw medewerkers opgenomen? En hoe kan u uw medewerkers actief stimuleren in het vervullen van hun verschillende rollen en/of van nieuwe rollen?