Frans president Macron doet oproep voor een waarden gedreven Europese Tech scene!

Submitted by YVES on di, 02/16/2021 - 16:15

FOTO: © Christian Hartmann | Reuters

We volgden voor u het Launch Event van ‘welcome to the state of European Tech Report 2020’ en delen in ons andere artikel met de naam Hoe staat het vandaag met de Europese Tech Scene? opmerkelijke feiten en bevindingen vanuit het jaarlijkse onderzoek over de Europese Tech Scene.

Opmerkelijke gast tijdens het event was de Franse president Macron. Hij erkende de opmerkelijke opgang van de Europese Tech Scene die stilaan in de maturiteitsfase komt.  Europa kent nu zijn eerste grote tech-bedrijven zoals Spotify en Ayden die financiële drempels overschrijden. Andere Europese tech bedrijven zoals skype en hopin bereiken de unicorn-status sneller dan ooit.

Macron stelde vast dat de afgelopen jaren – net zoals in de rest van de wereld – de Europese tech- bedrijven een sterke focus hadden op winstgevendheid en aandeelhouderswaarde.  Hij benoemde de tech scene ook als één van de enigen die zich opmerkelijk ontwikkelden zonder echte overheidstussenkomst. Hij stelt zich de vraag hoe Europese tech-bedrijven nu meer dan ooit de transformatie kunnen maken naar waarden gedreven ondernemingen en niet enkel gedreven door technologische innovatie.  Hoe kunnen we tech-bedrijven activeren om bijvoorbeeld mee een antwoord te bieden op de uitdaging van de ‘climate change’? Hoe kunnen we tech-bedrijven activeren om gedreven te worden door democratie, duurzaamheid en waarde brengen voor mensen die hier leven en werken zoals lokale boeren en lokale ondernemers?  Macron doet daarbij een oproep tot sociale innovatie ondersteund door technologische ontwikkelingen om zo van de wereld een betere plaats te maken.

‘Minder CO2 uitstoot’, ‘meer bio-diversiteit’, ‘vrijheid van meningsuiting’, ‘geen racisme’ werden tot nu toe teveel gezien als ‘externe issues die overheden maar moeten oplossen’ en te weinig als ‘business issues’.  Hij roept tech-ondernemingen daarom op om hier actief mee een rol in op te nemen : talenten aanboren bij jongeren uit kansengroepen, waarde leveren voor lokale boeren en ondernemers en waarde-creatie die Europeanen ten goede komt.

Macron gaf ook aan dat ‘het stimuleren van minderbedeelde jongeren om hen toe te leiden naar ondernemerschap’ hem nauw aan het hart ligt.  Hij gaf een hele reeks van voorbeelden van concrete initiatieven in Frankrijk om onderwijs te versterken in arme buurten, ondernemersstages te stimuleren, initiatieven om sociale ongelijkheid te corrigeren,  rolmodellen, … (zoals ecole42, stationF, …). Ondernemerschap en daaraan gekoppelde faire ecosystemen uitbouwen is voor Macron een prima manier om jongeren kansen te geven.

Macron ging tenslotte in op de noodzaak om een Europese cloud te ontwikkelen, afscheid te nemen van onfaire Aziatische en Amerikaanse tech-bedrijven, het Europese financieel systeem te hervormen en een verder Europees wetgevend kader te ontwikkelen (ondermeer rond privacy).

Wat ik vooral onthoud vanuit dit openhartig interview is de focus van de Franse president op waarden gedreven ondernemerschap in de Europese Tech Scene (bijdragen aan een betere wereld) en jongeren kansen geven via ondernemerschap.

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.