Elke leraar digitaal? Na middelen voor hard- en software nu bijkomende middelen voorzien voor de broodnodige professionalisering van leraren.

Ingediend door YVES op

Iets meer dan een jaar geleden kondigde onze minister van Onderwijs Ben Weyts trots aan heel wat middelen te investeren in het digitaliseren van het onderwijs. De minister voorzag een riant budget voor de aankoop van laptops en het versterken van de ICT-infrastructuur. Er werden duizenden laptops aangekocht en heel wat scholen investeerden in bijkomende digitale borden, access-point en een sterk(er) netwerk.

  • digitaal doordacht springen

We zagen echter in meerdere scholen laptops (tijdelijk) ongeopend in de dozen blijven zitten, we hoorden verhalen van leerlingen die aangaven elke dag nodeloos een zware laptop mee naar school te nemen en/of leraren gaven aan ondersteuning te missen bij het vertalen van de uitgewerkte visie naar de dagelijkse lespraktijk. We kregen dan ook talloze vragen van schoolleiders om hen te ondersteunen bij een plan van aanpak of het uitwerken van een schooleigen visie op digitalisering.

Een school transformeren tot een krachtige digitale leeromgeving vraagt met andere worden meer dan het voorzien van de nodige hardware en software. Een digitale omslag faciliteer je immers niet alleen door goede toestellen, een sterk wifi-netwerk en een sterke praktisch-organisatorische voorbereiding, maar vereist een sterke professionalisering van je lerarenteam. De broodnodige middelen daarvoor ontbraken echter in vele scholen. We stelden ons samen met vele scholen de vraag hoe middelen vrijgemaakt werden voor hardware zonder professionalisering mee te budgetteren.

120 euro per leraar voor ICT-nascholing

We waren dan ook verheugd de aankondiging te lezen dat minister Weyts alsnog bijkomende nascholingsmiddelen voorziet. Met de extra nascholingsmiddelen van Digisprong kunnen scholen, centra en academies hun bestuurs- en onderwijzend personeel verder laten professionaliseren in ICT.

In concreto voorziet de minister een budget van 120 euro per voltijds personeelslid waarvan de eerste schijf van 60% wordt uitbetaald op 31 augustus 2022. Scholen krijgen tijd tot en met 31 juli 2026 om de middelen te gebruiken.

Het bijkomende nascholingsbudget kan gebruikt worden voor de navorming van individuele leerkrachten, maar de middelen mogen ook gebundeld worden om het volledige schoolteam te professionaliseren.

Sterke expertise in het begeleiden van digitale transformatie.

De afgelopen jaren hebben we bij domo de refontiro talloze scholen en schoolleiders ondersteund bij het co-creatief vormgeven van de digitale transformatie van hun school, scholengroep en/of scholengemeenschap.

In onze opleidingen en begeleidingstrajecten staan drie elementen centraal:

1)     Een schooleigen edu-digiconcept©

De scholen die we hebben begeleid bij het co-creatief doorlopen van een succesvol digitaliseringstraject, delen allen dat ze gestart zijn vanuit een duidelijke visie. Waarom wil je als school inzetten op digitalisering? Wat zijn de achterliggende doelstellingen? Hoe past dit binnen de eigen schoolvisie of -klimaat? Hoe kan een digitaliseringstraject de fundamenten van het onderwijs van de toekomst vormgeven? Een digitaal toestel is met andere woorden geen doel op zich maar een middel om een achterliggende onderwijskundige visie (en doel) te realiseren. Het is dan ook belangrijk om als schoolleider de tijd te nemen om de schooleigen bouwstenen van de digitale transformatie te detecteren en uit te dragen.

2)     Teach the teachers

Daarnaast is het belangrijk dit proces niet alleen te dragen/trekken als schoolleider (of samen met je ICT-coördinator), maar te starten vanuit een krachtige teamarchitectuur. Vanuit een behoefteanalyse in dialoog gaan met je team en de medewerkers op een co-creatieve wijze meenemen in het denkproces en ook effectief betrekken in een teamarchitectuur. Lerarenteams die in de vorm van  professionele leergemeenschappen meedenken en de achterliggende visie mee uitwerken, vertalen en uitdragen binnen het bredere lerarenkorps. Het is immers de leraar die de drijvende kracht is van het project en die vanuit de concrete klaspraktijk de digitale transformatie vormgeeft.

3)     Krachtige digitale didactiek

Een kwaliteitsvolle digitale didactiek neerzetten als leraar is niet vanzelfsprekend.  Onze leraren zijn sterk didactisch geschoold zowel via de gevolgde lerarenopleiding als via hun sterke onderwijskundige ervaring en praktijk.  Maar hoe realiseren we nu een krachtige digitale leeromgeving in de klaspraktijk? En welke specifieke vaardigheden moeten we daarvoor dan ontwikkelen? Tijdens de opleidingen en begeleidingsprocessen ondersteunen we schoolleiders en leraren bij het vormgeven van een krachtige digitale leeromgeving door hen te ondersteunen bij het versterken van hun digitale didactiek.

Let’s jump!

Wil jij als school(leider) je schoolteam verder professionaliseren bij het faciliteren van een krachtige digitale leeromgeving?

Domo de refoniro organiseert ook dit schooljaar een nieuwe editie van ons verdiepend opleidingstraject ‘Digitaal doordacht springen’ waarbij we jou als schoolleider inspireren en begeleiden bij het co-creëren van digitale transformatie. We gaan participatief en co-creatief aan de slag zodat jij na het traject klaar bent om met je team de digi-sprong te maken en je school te transformeren tot een krachtige digitale leeromgeving. Inschrijven voor dit traject kan via deze link. 

Daarnaast kunnen wij je school, scholengroep en/of scholengemeenschap ook begeleiden bij een ondersteuningstraject op maat. We kiezen steeds voor een co-creatieve aanpak waarbij we starten vanuit jullie specifieke leervragen zodat jij er ook in slaagt jouw school te transformeren tot een krachtige digitale leeromgeving.

Heb je interesse of wil je hierover in dialoog gaan, contacteer ons dan.  De expert-collega’s binnen domo de refontiro nemen graag contact met je op.

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.