Ben jij future-proof en is jouw organisatie dat ook?

Submitted by admin on vr, 07/01/2016 - 11:25

Begin dit jaar vond in Davos het 46e World Economic Forum (WEF) plaats, met als centrale thema ‘de vierde industriële revolutie’ en haar impact op de socio-economische realiteit. 

Er wordt algemeen verwacht dat deze vierde Industriële Revolutie in interactie met andere socio-economische en demografische factoren zal aanleiding geven tot drastische aanpassingen aan en wijzigingen in de bestaande business modellen en dit binnen alle bedrijfstakken. Dat zal resulteren in grondige verstoringen van de arbeidsmarkten. Nieuwe job-categorieën zullen ontstaan ter gehele of gedeeltelijke vervanging van de huidige.

De vaardigheden die nodig zijn en zullen verwacht worden in zowel oude als nieuwe beroepen, zal in de meeste industrieën veranderen en zal een transformatie teweeg brengen in hoe en waar mensen werken.  Bijkomend zou de invloed en de impact van deze revolutie kunnen verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers, waardoor er een transformatie kan verwacht worden in de dynamiek van de genderkloof binnen de verschillende industrieën en sectoren.

Het WEF - “Future of Jobs” rapport geeft een duidelijk beeld van deze aankomende transities en verschaft ons inzage in de relatieve grootorde ervan, de verwachte tijdshorizon en de verwachte impact naar job-inhoud, functies, werkgelegenheid en vaardigheden toe.  

Een van de opvallende en belangrijke conclusies uit het rapport stelt dat zo’n 35% van de vaardigheden die momenteel als belangrijk worden beschouwd binnen de huidige werkgelegenheidscontext, deze status zullen kwijtspelen binnen de (korte) tijdsspanne van 5 jaar.  We zullen dus m.a.w. onze talenten, capaciteiten en vaardigheden dienen aan te passen aan de nieuwe paradigma’s, willen we onze toekomst veilig stellen. 

De capaciteit en vaardigheid om kritisch te denken, samen met een goede bagage aan emotionele intelligentie, creativiteit en cognitieve flexibiliteit zullen mee bepalend zijn voor succesvolle job-invullingen in 2020…. Binnen 3à4 jaar dus met andere woorden!

Volgens het rapport, dienen volgende transities m.b.t. de gewenste en gevraagde vaardigheden van 2015 naar 2020 zich als volgt aan zoals in de afbeelding hierboven weergegeven wordt.

Domo de refontiro heeft verschillende producten gecreëerd, die de ontwikkeling van meerdere van deze ‘nieuwe’ en/of ‘belangrijker wordende’ vaardigheden ondersteunen, waaronder:  

  • Opleiding Mindmapping als breintechniek om creatief en breinvriendelijk structureren mogelijk te maken
  • Personal coaching om één-op-één aan de specifieke ontwikkeling van skills te werken zoals emotionele intelligentie en ‘people management'
  • Begeleidingstrajecten voor ‘service re-design’ om zowel bestaande als nieuwe dienstverlening te herdenken/bedenken en dit met de specifieke focus de creatie van meerwaarde  (‘service orientation’)

We gaan graag in co-creatie met jou om de competentie-ontwikkeling in jouw organisatie naar de kritische competenties in 2020 te faciliteren.