Artikel GvA: Op zoek naar werkgeluk in het onderwijs: “Bij goede werkgevers vallen leerkrachten minder uit”

Ingediend door YVES op

KOPIE VAN ARTIKEL UIT GAZET VAN ANTWERPEN (1 september 2021): https://www.gva.be/cnt/dmf20210831_95484702
JOURNALIST: Guy Van Nieuwenhuysen
FOTO: Joren De Weerdt

  • Klassewerkplek

Turnhout - Klassewerkplek wil een antwoord bieden op het lerarentekort dat in ons land dreigt. Het initiatief is ontstaan in Nederland. Domo de Refontiro, een groep onderwijsdesigners uit Turnhout, lanceert het nu in Vlaanderen. “We gaan op zoek naar werkgeluk”, zegt Pieter Sprangers.

Het lerarentekort is geen typisch Vlaams fenomeen. Ook in Nederland stelt men vast dat steeds meer jonge leerkrachten al na enkele jaren afhaken. Al toont onderzoek eveneens aan dat niet alle scholen kampen met een lerarentekort. “Zelfs in Amsterdam, in een zogenaamde achterstandswijk, is er een school die geen vacatures heeft”, zegt Paul Baan, initiatiefnemer van Klassewerkplek in Nederland. “Dan vraag je je af hoe dat komt. Het antwoord is: werkgeluk.”

De Nederlandse Erasmusuniversiteit voerde heel wat wetenschappelijk onderzoek naar werkgeluk. “Wij zoeken uit welke elementen relevant zijn voor het onderwijs”, zegt Pieter Sprangers. “Want in een school waar werkgeluk te vinden is, willen leerkrachten wel blijven werken. Zo’n school mag de titel Klassewerkplek dragen.”

Leiderschap en groeimogelijkheden

Uit internationaal onderzoek blijkt dat leiderschap de belangrijkste factor is om werkgeluk te creëren. “Een goede schoolleider of directeur begeleidt de leerkracht om te groeien tot een betere professional. Hij of zij focust op de sterke kanten van de leerkracht, niet alleen als lesgever, maar ook als persoon. Leiderschap en groeimogelijkheden zijn de belangrijkste factoren om een leerkracht te motiveren. De ideale directeur geeft blijk van een dienend leiderschap, kan veel verantwoordelijkheden delegeren en creëert een kader waarin leerkrachten kunnen uitblinken, met aandacht voor de mens achter de leerkracht.”

Voor beginnende leerkrachten is het belangrijk om te weten welke scholen aan zo’n omschrijving voldoen. Daarom introduceert Domo de Refontiro Klassewerkplek in Vlaanderen. “We gaan op zoek naar minstens vijftig scholen die willen meewerken”, legt Pieter Sprangers uit. “In die scholen onderzoeken we wat de graad van werkgeluk is. We focussen op de positieve aspecten. Scholen met een hoog gehalte aan werkgeluk krijgen op het einde van het schooljaar de titel Klassewerkplek. De andere scholen begeleiden we met advies om het werkgeluk te verhogen, zodat ze op termijn ook klassewerkplekken worden.”

Teamwerken

De Nederlandse schoolcultuur verschilt van de Vlaamse. “Nederlandse scholen worden volgens managementprincipes geleid, Vlaamse scholen te weinig. Zowel grote als kleine scholen, elitescholen als scholen met een achterstandspopulatie kunnen klassewerkplekken zijn. Recent Amerikaans onderzoek toont aan dat een professioneler klimaat leidt tot een beter schoolresultaat bij leerlingen. Er is dus een rechtstreeks verband. In Finland is het dan weer heel normaal dat leerkrachten werken in teamverband. Dan hebben ze steun aan elkaar en wisselen ze vaker ervaringen uit. Zo’n teams hebben ook hun eigen leiders, die kunnen bijdragen tot een beter werkklimaat.”

Een andere vaststelling die in Nederland werd gemaakt: scholen met veel vacatures zijn vaak ook scholen met een minder gunstig inspectieverslag. “Klassewerkplekken hebben geen probleem om goede leerkrachten aan te trekken”, weet Paul Baan. De beperkte budgetten worden ook steevast aangehaald als probleem. Dat is volgens Pieter Sprangers zeker niet bepalend om een Klassewerkplek te zijn. “Het Vlaamse onderwijs is bij de best gefinancierde onderwijssystemen van Europa. Toch staan de resultaten er onder druk. Zijn die budgetten dan wel goed besteed? We willen dat samen met de scholen onderzoeken. Zo kunnen we klassewerkplekken creëren, die goede werkgevers zijn, wat tot minder uitval bij de leerkrachten leidt en waaruit ze leerwinst halen.”

www.klassewerkplek.be


KOPIE VAN ARTIKEL UIT GAZET VAN ANTWERPEN: https://www.gva.be/cnt/dmf20210831_95484702
JOURNALIST: Guy Van Nieuwenhuysen
FOTO: Joren De Weerdt

 
 
 
 
 

Contacteer Ons

Telefoon
+32 14 43 95 05
Adres
Molenstraat 31
2300 Turnhout
Alle velden zijn verplicht
Wij nemen het beschermen en respecteren van uw privacy ernstig. We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw account te beheren en u updates te sturen over de inhoud die u heeft gedownload.
Indien u ervoor gekozen heeft onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen, danken wij u alvast van harte. Uiteraard kan u zich te allen tijde opnieuw afmelden.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy willen beschermen en respecteren, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.
Door u gegevens in te geven gaat u akkoord met bovenstaand privacybeleid.