Blog

Bestuurlijke Optimalisatie en Schaalvergroting: zien we de bomen nog wel ?
dylan | 27 januari
In de conceptnota bestuurlijke optimalisatie scholen (BOS) tekent minister Hilde Crevits krijtlijnen uit voor meer slagkrachtige schoolbesturen wat ten voordele zou komen van directies, leraren en ondersteunend personeel.   Het doel van de bestuurlijke hervorming is schaalvergroting, geen schoolvergroting, met behoud van de autonomie voor scholen. 

Read More
Waarom?
dylan | 25 november
Kenniswerkers in onze organisatie: ze zijn ongetwijfeld slim, competent en hebben heel wat ervaring. Maar stellen ze wel genoeg vragen?
Read More
Van feedback naar feedforward
dylan | 03 november
Kijk jij uit naar een constructief overlegmoment of functioneringsgesprek met je leidinggevende? Worstel je met het geven van oprechte feedback aan je teamleden? Ben je op zoek naar een techniek om opbouwende toekomstgerichte feedforward mogelijk te maken?
Read More
Een Business plan, is dat iets voor jouw organisatie ?
dylan | 03 november
Is de tijd rijp voor het uittekenen van een vernieuwend business plan voor jouw organisatie?
Wil je tijdens dit proces tevens draagvlak creëren binnen de organisatie voor de uitvoering ervan?
Sta je open om creatieve methodieken en tools te gebruiken om tot vernieuwende inzichten te komen voor de toekomststrategie van je organisatie?
Read More
Hoe kan je een uitdagende leeromgeving voor jouw team creëren?
admin | 01 juli
Hoe kan jij – als leidinggevende – een uitdagende leeromgeving creëren waarin al jouw medewerkers kunnen excelleren? Hoe kan je ervoor zorgen dat jouw medewerkers over de nodige ‘tools’ beschikken om hun persoonlijke ontwikkeling in eigen handen te nemen? Hoe kan je de transitie naar een ‘lerende organisatie’ inzetten? Hoe kan je evolueren van ‘zelfsturende teams’ naar ‘zelflerende teams’?
Read More
Klaar voor deze beroepen van de toekomst? Overweeg jij een ‘shift’?
admin | 22 april
Al eens nagedacht over welke beroepen we uitoefenen in de toekomst?
Read More
Hoe ziet de werknemer van morgen er uit? En ben jij future-proof?
admin | 21 januari
Hoe ziet jouw job er eigenlijk uit binnen 10 jaar? Welk beroep voer je dan überhaupt uit of dient je beroep nog gecreëerd te worden? Onder welk ‘statuut’ zal je werken? Als werknemer of als werkondernemer?
Read More
Vertel ons jouw vragen voor een nieuw Edushock-boek!
admin | 05 januari
Het Edushock boek heeft de voorbije jaren heel wat in beweging gezet in Vlaanderen en Nederland. Leren blijft meer dan ooit een actueel thema in onze samenleving en daarom willen wij als auteurs opnieuw ideeën aanreiken voor een transitie naar het meest fantastische leren voor iedereen in de maatschappij. We verwonderen ons over wat u vandaag de dag beroert in het leren.
Read More