Een doorgedreven en zinvolle leerlingenparticipatie, hoe bereik je dat?

Submitted by admin on vr, 11/27/2015 - 11:18

Hoe kan je leerlingenparticipatie werkelijk vorm geven? Hoe kan je leerlingen zelfs betrekken in de kern van je beleidsvoerend vermogen: je toekomstige strategievorming? Hoe laat je met andere woorden leerlingen op een krachtige en constructieve manier meedenken over relevante beleidsthema’s van jouw school?

‘Leerlingenparticipatie’ in het onderwijs staat momenteel nog te vaak synoniem voor de traditionele vaste vergaderorganen zoals een leerlingenraad of een schoolraad. Hierbij wordt echter over het hoofd gezien, dat deze vaste vergaderorganen voor veel leerlingen als onaantrekkelijk worden beschouwd en dat leerlingen vaak niet geneigd zijn om dergelijk “vast” engagement op te nemen. Dit impliceert echter geenszins dat deze leerlingen zich niet zouden willen engageren voor de schoolwerking.

DURF paradigma’s (zoals vaste vergaderorganen) om te gooien om een daadwerkelijke en krachtige leerlingenparticipatie te creëren!

Tijdens het traject dat domo de refontiro tezamen met de Sint-Lukas kunsthumaniora doorliep, zijn we zelfs zover gegaan dat we in elke fase van de strategievorming leerlingen hebben betrokken, die samen met (hun) leerkrachten, directieleden én bestuursleden in co-creatie zijn gegaan. Bij Sint-Lukas heeft een afvaardiging van leerlingen dus effectief de toekomststrategie van de school mee vorm gegeven. Tijdens activerende beleidsworkshops en een strategisch conclaaf gingen leerlingen, medewerkers en bestuursleden collaboratief aan de slag met als doel een maakbare toekomst voor de school uit te tekenen.  In de uitvoering en uitwerking van deze strategie zullen eveneens leerlingen betrokken worden via gemengde project– en werkgroepen (*) bestaande uit leerlingen, medewerkers, directie- en bestuursleden.

(*)

·         Een projectgroep is een groep met een tijdelijke opdracht. Wanneer de opdracht vervuld is, wordt de projectgroep dus opgeheven.

·         Een werkgroep is een groep met een permanente opdracht.

Wil jij ook leerlingen betrekken in de kern van je beleidsvorming? Wil je meer weten over strategische planning voor onderwijsorganisaties? Aarzel dan niet, en contacteer ons via info@domoderefontiro.be