Edtech en ethisch ondernemerschap in volle evolutie. Wat we kunnen leren uit Slush en Xcited!

Submitted by dylan on di, 12/19/2017 - 16:50

Eind november streek het jaarlijkse ‘Slush’-event, hét startup- en technologiecongres, weer neer in de Finse hoofdstad Helsinki. Met zo’n 20.000 deelnemers, 1 miljoen live stream viewers, 2.600 startups, 1.500 venture capitalists en 600 journalisten die samen 130 landen vertegenwoordigen wordt dit jaarlijks terugkerende event door velen ervaren als “Burning Man meets TED”.  

Eén van de side-congressen van Slush – Xcited, dat zich toespits op de onderwijsscene – zoemde dit jaar specifiek in op de sterk opkomende sector van de ‘edtech’ (educational technology). Het werd al snel duidelijk dat Finland - en bij uitbreiding gans Scandinavië - ‘top-of-mind’ is in deze sector en dus duidelijk een voorstrekkersrol vervult in deze nieuw ontwikkelende ‘edtech’-branche.  …en dat de Finnen ambitie en innovatiekracht tonen, mocht geweten zijn:

“wij hebben de beste leerkrachten van de wereld, wij hebben het beste onderwijssysteem in de wereld, waarom zouden we onze inzichten en onderwijsinnovaties niet delen met de rest van de wereld?  En waarom zouden we technologie niet doelgerichter inzetten om leren te ondersteunen?  En hoe kunnen ondernemers hier mee waarde in creëren?”

Dit event heeft me oprecht verbaasd; de grootsheid en het uitmuntend niveau hebben op mij een blijvende indruk achtergelaten. De deelnemers en sprekers waren met momenten zo uitgelaten en dermate enthousiast, dat het op bepaalde momenten meer iets weg had van een rock concert.

Zo kregen we betere inzichten over de nieuwste trends zoals ‘machine learning’, ‘deep learning’ en de inzet van ‘artificial intelligence en virtual reality’ in leertoepassingen. De focus lag echter niet op ‘technologie om de technologie’ maar op technologie ter ondersteuning en begeleiding, zoals bv.: edtech om de ontwikkeling van ‘21st century skills’ te ondersteunen, edtech om meer empathie en engagement te brengen in leerprocessen, edtech om meer gepersonaliseerd te leren, samengevat edtech om meer gemotiveerd te leren!  

Bijkomend, onthield ik volgende quotes en oneliners: ‘Teach less’ en investeer meer in het voorzien van leeropportuniteiten. ‘Bring more excitement to education’. ‘Maak onderwijs ondernemender en haal barrières weg.’  Enkele opmerkelijke voorbeelden van edtech zijn: Lyfta, house of learning, skilloon en mehackit.

Slush belichaamt de Scandinavische startup-scene en vormt een heus ecosysteem. Tot een tiental jaar geleden domineerden grote ondernemingen zoals Nokia de economie in Finland. Door de gewijzigde economische toestand, ontvlamde echter de ondernemersscene en de daaraan gekoppelde drive voor innovatie. 

Tijdens Slush bleek bovendien dat het ethisch gedreven ondernemerschap een duidelijke doorbraak kent. Topspreker, klimaatactivist en gewezen Amerikaans vicepresident Al Gore deed een bijkomende oproep aan de jongere generaties om ondernemerschap meer dan ooit in functie van een betere en duurzamere wereld vorm te geven. Hij concludeerde zijn speech als volgt: ‘we as human beings have the will to change and that in itself is a renewable resource’. Kilpi en Newcomb braken een lans om niet langer voor ‘the next big thing’ te gaan maar voor de ‘next good thing’, waarbij ze aangeven dat ‘economie’ op zichzelf een moreel systeem is en dat alle economische beslissingen morele beslissingen zijn. Ze verwezen daarbij naar volgend citaat van Adam Smith: ‘the stable society is based on empathy and moral duty’ en concludeerden dat ondernemers die dit begrijpen, in de toekomst een concurrentieel voordeel zullen hebben.

Eén van de ondernemers besloot zijn speech met deze Arabische spreuk: ‘seeking advice is the fertilization of the mind’.  

Ook wij, bij domo de refontiro, maken daar graag werk van! Contacteer ons om in dialoog te gaan over de mogelijkheden van educational technology, onderwijsinnovatie, redesign van je onderwijssystem en ethisch ondernemerschap.  We brengen daarbij graag contacten vanuit ons brede netwerk en ecosysteem in.